Journalistutbildning med kvalitet

De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet har på eget initiativ inlett en gemensam granskning av de egna utbildningarnas kvalitet.

Studenter i klassrum

Sidan uppdaterades 2022-04-21