Kurser | miun.se
GRAFISK DESIGN GR (A):
Typografi och form, 7,5 hp
Digital bildhantering, 7,5 hp
Visuell identitet och designmetodik, 7,5 hp
Grafisk designhistoria, 7,5 hp
Illustration, 7,5 hp
Kommunikativ förpackningsdesign, 7,5 hp
Webbdesign, 7,5 hp
Magasinsprojekt, 7,5 hp
User Experience, 7,5 hp

GRAFISK DESIGN GR (B):
Visuell kommunikation, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats, 7,5 hp
Typografi och bokformgivning, 7,5 hp
Praktik, 15 hp
Grafiskt förpackningsprojekt, 7,5 hp
Grafisk designetik, 7,5 hp
Motion Design, 7,5 hp

GRAFISK DESIGN GR (C):
Förpackningsdesign, 7,5 hp
Vetenskaplig teori C, 7,5 hp
Vetenskaplig metod C, 7,5 hp
Självständigt arbete, 22,5 hp

Sidan uppdaterades 2019-03-11