Grafisk design, 180 hp

Spara favorit

I utbildningen är det design för ett hållbart samhälle som står i fokus. Utbildningen innehåller grafisk design och visuell kommunikation – och är nischad mot förpackningsdesign – vilket är en oslagbar kombination när det handlar om att formge idéer som gör skillnad. Kurser och projekt inom digital design går som en röd tråd i utbildningen vilket speglar branschens utveckling.

Kombinationen av grafisk design och visuell kommunikation är egentligen självklar eftersom en förpackning genom sin form, färg, struktur, material, typografi, mönster och visuella budskap kommunicerar till målgruppen. Det innebär att den måste vara både funktionell och formgiven för att kommunicera med människor från olika bakgrund och med olika intressen och erfarenheter. Goda kunskaper i grafisk design både som teori och praktik, och därmed fördjupad förståelse om vetenskapliga undersökningar och designprocessen är en förutsättning för att kunna fatta medvetna och relevanta designbeslut.

Under utbildningen varvas teoretiska moment med designuppgifter, där tyngdpunkten ligger på undersökningar, kreativitet och formkänsla. Du lär dig typografi, layout, formgivning, illustration, bildhantering, färgkunskap, förpackningsdesign, magasinsdesign, digital design, grafisk designetik, designprocesser och designmetodik. Kunskaper om digital bild, webbdesign, user experience och motion design gör att du kan analysera och utveckla kreativa digitala designlösningar. I utbildningen ingår också en praktikperiod där du får lära dig hur den kreativa processen och det kreativa flödet fungerar i branschen. Även internationella samarbeten är ett viktigt inslag i utbildningen och sedan flera år tillbaka har vi till exempel ett samarbete med Japan.

Vi tycker att det är viktigt med socialt ansvar och den inverkan som all design och visuell kommunikation har på samhället. Därför har vi under utbildningen fokus på ett hållbart samhälle när vi jobbar med kreativa designlösningar. Ett exempel är att i det självständiga arbetet förhålla sig till och värdera designproblem, designprocesser och designlösningar med koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bra design bidrar till ömsesidig förståelse och på lång sikt en bättre värld.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområdet grafisk design. Den engelska översättningen är Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som grafisk formgivare, grafisk designer, förpackningsdesigner, Art Director (AD), Creative Director (CD) eller magasins- eller bokformgivare.

Arbetslivskontakt

Programmets nära samarbete med olika företag gör att du både under praktikperioden och under utbildningen i övrigt får möta yrkesverksamma formgivare och designers i flera olika projekt. Eftersom du kommer att arbeta med riktiga designuppdrag i vissa kurser får du alltså flera chanser att lära dig mer om både uppdragsgivare, bransch och samhället. Relationen till alumner är betydelsefull, och tidigare grafiska design-studenter återkommer kontinuerligt som gästföreläsare och handledare i olika kurser och projekt.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du kan påver...