Gamla bildbanksbilder

I utbildningen är grafisk design för hållbar utveckling i fokus. Utbildningen innehåller grafisk design och visuell kommunikation och är nischad mot förpackningsdesign. Kurser och projekt inom digital design är en röd tråd vilket speglar branschens utveckling. Utbildningen bygger på både kreativt inriktade kurser och vetenskapligt orienterade kurser, vilket är en oslagbar kombination när det handlar om att undersöka och formge idéer som gör skillnad.

  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Platsfördelning: B/P: 67/33%
  • Antal platser: 25
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-E2261

Sista anmälan: 15 april 2021

Goda kunskaper i grafisk design som teori och praktik, och därmed fördjupad förståelse om vetenskapliga undersökningar och designprocessen, är en förutsättning för att kunna fatta medvetna och relevanta designbeslut. Under utbildningen varvas därför teoretiska moment med designuppgifter i designmetodikens olika steg med tonvikt på att undersöka, kreera och reflektera. Du lär dig typografi, formgivning, illustration, bildhantering, färgkunskap, förpackningsdesign, digital design, magasindesign, grafisk designetik, designmetodik samt att skriva vetenskapliga uppsatser. Kunskaper om digital bild, webbdesign, user experience och motion design gör att du även kan analysera och utveckla kreativa digitala designlösningar.

I utbildningen ingår en praktikperiod där du får lära dig hur den kreativa processen och det kreativa flödet fungerar i branschen. Även internationella samarbeten är ett viktigt inslag i utbildningen och sedan flera år tillbaka har vi till exempel ett samarbete med Japan.

Vi tycker att det är viktigt med socialt ansvar och den inverkan som all design och visuell kommunikation har på samhället. Därför har vi fokus på hållbar utveckling när vi jobbar med att undersöka vetenskapliga problem och ta fram kreativa designlösningar. Ett exempel är att studenterna i sina examensprojekt förhåller sig till och värderar designproblem, designprocesser och designlösningar med koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi är övertygade om att bra design bidrar till ömsesidig förståelse och på lång sikt en bättre värld. Välkommen till Grafisk design 180 hp.

Bra design bidrar till ömsesidig förståelse och på lång sikt en bättre värld

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet grafisk design. Den engelska översättningen är Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som grafisk formgivare, grafisk designer, förpackningsdesigner, Art Director (AD), Creative Director (CD) eller magasins- eller bokformgivare.

Arbetslivskontakt

Programmets nära samarbete med olika företag gör att du både under praktikperioden och under utbildningen i övrigt får möta yrkesverksamma formgivare och designers i flera olika projekt. Eftersom du kommer att arbeta med riktiga designuppdrag i vissa kurser får du alltså flera chanser att lära dig mer om både uppdragsgivare, bransch och samhället. Relationen till alumner är betydelsefull, och tidigare grafiska design-studenter återkommer kontinuerligt som gästföreläsare och handledare i olika kurser och projekt.

Beslutet att börja plugga var ett av de bästa besluten i mitt liv!

Läs hela intervjun med Andreas Åhman

Jag håller just nu på att starta eget och får hjälp från Miun Innovation.

Läs hela intervjun med Karin Holmström

Möjligheten att få göra praktik är superviktig för att hitta ingångar till arbete efter utbildningen!

Läs hela intervjun med Hanna Simu

Att ha bott och praktiserat utomlands är en väldigt stor merit och en investering för framtiden.

Läs hela intervjun med Linnea Andersson

Min dröm har alltid varit att få arbeta med något där jag kan få utlopp för min kreativa sida!

Läs hela intervjun med Kajsa Holten

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

#graphicdesignmiun

Hitta din drömutbildning!

eller