Två av Mittuniversitetets studenter, Victor Jacobsson och Frida Björk Runsvik, har fått ett hedersomnämnande av Svenska Förpackningsgillet, SFG, i samband med utdelningen av Åke Sahlins stipendium.

Åke Sahlin (1902-1976) hade under sin karriär en rad framträdande positioner inom förpacknings- pappers- och handelsområdena. Hans insatser har varit av stor betydelse för svensk förpackningsindustri och export.

Varje år delar SFG ut ett stipendium för att uppmuntra elever som studerar förpackningsutveckling och -design, och som presenterat särskilt intressanta och utvecklingsbara examensarbeten. Stipendiet delas ut till personer som visat särskilt goda färdigheter inom förpackningsområdet eller har särskilt goda idéer.

Svenska förpackningsgillet, kort kallat SFG grundades 1973 som en alumni till dåvarande STFI-Packforsks Diplomutbildning. SFG är det personliga yrkesnätverket för dem som arbetar med förpackningar. Lika bred som förpackningens roll är i företag och samhälle, samma bredd har den samlade kompetensen inom SFG. Syfte med gillet är att främja utvecklingen av medlemmarnas kunskap och karriär.

Se studenternas examensprojekt 2018

 

Hedersomnämnande

I år fick studenterna Victor Jacobsson och Frida Björk Runsvik Åke Sahlins herdesomnämnande. Frida kunde tyvärr inte medverka vid utdelningen som skedde på ScanPack i Göteborg men Victor fanns på plats.