Anna-Sara Fagerholm, programansvarig på programmet Grafisk design berättar kort om programmet och varför det bytt namn.

Anna-Sara Fagerholm

Varför har programmet bytt namn från Grafisk design och kommunikation till Grafisk design?

Inom designbranschen kan man se en tydlig utveckling mot digital design, hållbarhet och att kunskaper om hantverket är betydelsefullt. Därför har programmet bytt namn och du som student studerar både digitala designkurser inom user experience, motion design, digital bild och webbdesign – men lär dig också de viktiga hantverkskunskaperna i typografi, layout, formgivning, illustration och bildhantering.

Programmet har fokus på hållbar utveckling, och på så vis är du som student med dina kunskaper inom grafisk design med och löser problem för att bidra till ett hållbart samhälle där design gör skillnad.

Är kommunikationsdelen fortfarande kvar i utbildningen?

Att studera grafisk design är att lära sig om hur visuella budskap kommunicerar till olika målgrupper i samhället. Kunskaper om kommunikativa uttryck är därför integrerad i alla grafisk design-kurser, men fördjupas även teoretiskt i till exempel kursen Visuell kommunikation.

Hur ser samarbetet med arbetslivet ut under utbildningen?

Samarbetet med branschen är en viktig del av utbildningen eftersom vi utbildar för branschen. Här ser vi att våra tidigare studenter, som nu bland annat arbetar på olika designbyråer, är bra och viktig input i utbildningen. De är också viktiga då de flitigt välkomnar våra studenter till sina arbetsplatser under programmets praktikperioder, och i olika projektsamarbeten.

Redan det första året kommer studenterna i kontakt med branschen i olika kurser med externa uppdragsgivare, t ex illustrationskursen, men också i studenternas portfolioarbete där designbyråer är med och ger input på studenternas arbeten.
Under år två är studenterna på en 10 veckor lång praktik på designbyråer både i Sverige men även på designbyråer i USA, Schweiz, England, Malta, Tyskland m fl. Sedan drygt tio år har vi även ett samarbete med byråer och universitet i Japan.
Under det tredje året arbetar vi i olika projekt mot både byråbranschen och entreprenörskap, och då med koppling till organisationen FN:s 17 hållbarhetsmål. Återkommande inslag i utbildningen är även olika gästföreläsare från både designbyråer och olika branschorganisationer.

Hur ser arbetsmarknaden ut för de som läst på utbildningen?

Då utbildningen varit igång sedan 2004 har vi tidigare studenter som arbetar över hela Sverige – och utomlands. Den kunskap som studenterna tillgodoser sig inom både förpackningsdesign, hantverket men också de digitala design-spåret under sin utbildning, är värdefullt när de ska möta arbetsmarknaden. Här har vi bra kontakt med tidigare studenter som nu arbetar på designbyråer och inhouse på olika företag och organisationer. Studenterna som läst programmet här på Mittuniversitetet är bra ambassadörer för de nyutexaminerade studenter som söker jobb i branschen. Här är det nätverk som byggts upp genom åren värdefullt i mötet med arbetsmarknaden. 

Vad kan du med efter avslutade studier?

Efter utbildningen kan du arbeta som grafisk formgivare, grafisk designer, förpackningsdesigner, art director, magasins- eller bokformgivare, digital designer.

Välkommen med din ansökan till programmet!

Anna-Sara Fagerholm
Programansvarig för
Grafisk design 180hp