Gamla produkter får nytt liv - återbruk

Lampor av återbrukade kylblock från gamla datorer, gamla träskor i ny kostym, förpackade i en kartong som blir till en trendig ryggsäck.

DSC_5446.jpg

Studenterna på grafisk design ställde under återbruksfestivalen ut många gamla produkter som de hittat på återvinningscentralen och som de under fem veckor jobbat med att redesigna och förpacka.

Det är andraårsstudenterna på programmet grafisk design som under en kurs,  i samarbete med MittSverige vatten och avfall, fått besöka Johannedal återvinningscentral. Där har de valt ut gamla slängda produkter som de tagit med sig hem och under fem veckor har studenterna sedan jobbat med att ge produkterna ett nytt utseende och i vissa fall även ett nytt användningsområde och sedan förpackat dem på nytt. Syftet med detta är att visa på hur vi istället för att slänga och köpa nytt, kan återvinna och ta om hand. Allt detta firade de med en avslutande återbruksfestival där de visade upp produkterna och berättade om sina ideer om återbruk för besökarna.
- Återbruksfestivalen handlar om att genom cirkulär design manifestera hur vi människor, för en hållbar utveckling, måste ställa om våra produktions-, konsumtions- och återvinningsmönster, berättar Anna-Sara Fagerholm, programansvarig grafisk design.

Studenterna har tänkt kring designmetodik, affärsidé och koncept kring de återvunna produkterna och har under kursens gång fått handledning av lärare och kunnat bolla sina idéer med klasskamraterna genom pitchar.
-Det har varit spännande att tänka hela vägen, från att ha en produkt som du vill återbruka, komma fram till ett koncept och en affärsidé för produkten och slutligen producera en förpackning, berättar Engla och Jennelie.

- Jag är imponerad över alla idéer som kan växa fram ur slängda produkter, säger Jonas Strandberg, Affärsområdeschef vid MittSverige vatten och avfall.

Många av studenterna hade även gjort små instruktionshäften som följer med produkterna för att inpsirerar användaren till att tänkt kring fler produkter som finns i hemmet, som vi på ett eller annat sätt kan återbruka. I bildspelet nedan ser du studenternas återbruk och idéer.

För dig som vill kika på studenternas återbruk så finns de utställda i skyltfönstret i R-huset, Campus Sundsvall. Återbruken är till salu om intresse finns.

Studenternas återbrukade produkter

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Bild av

Malin och Johanna med produkten Botvid. Återbrukade tofflor som förpackats i smart förpackning som även kan plockas isär och användas som hylla.

Alexandra, Jaden och Hektor med produkten Sopbok. Återbrukade böcker i nya kreativa förpackningar.

Hugo och Mikael med produkten GRAINY. Återbrukad analog kamera som fått en modern förpackning med alla tillbehör samlade, enkelt att börja använda igen. -Idag använder vi olika filter när vi fotar för Instagram och Facebook men den analoga kameran redan ha ett inbyggt charmigt filter, säger Mikael och Hugo.

Engla och Jennelie med produkten ReCup. Återbrukade koppar som fått ny färg och klätts i återbrukad koppartråd. Fungerar bland annat som ljuskopp och kan återbrukas igen.