Lokalproducerad choklad i samarbete med BATCH

2019 års uppgift i kursen kommunikativ förpackningsdesign (7,5 hp) handlar om att genom just kommunikativ förpackningsdesign uppmärksamma lokalproducerad choklad för varumärket BATCH.

hbuy.jpg
Martina och Micaelas förpackningsdesign till varumärket BATCH som tillverkar lokalproducerad choklad.

Chokladen tillverkas från bean2bar och värdeord i arbetet med designkonceptet är hantverk, kvalitet, hållbarhet och cirkulär design. Följ de olika studenternas designmetodik på denna blogg!