Den problemlösande skaparådran

Spara favorit

Varför valde du att plugga industridesign?

Jag vill hjälpa människor på ett kreativt sätt där jag får uttryck för min konstnärliga ådra kombinerat med min problemlösningsförmåga och mitt teknikintresse. Min bakgrund inom vården gjorde att jag valde inriktningen ”Human care design”.

Hur ser en typisk studievecka ut?

Beroende på kurs har vi ett par föreläsningar men det är mestadels eget arbete där vi själva får styra studietakten. Här är det viktigt med självdisciplin och planering om man siktar högt. Ofta handlar det om att skissa på papper, använda 3D-modelleringsprogram eller arbeta på en modell i lera eller skumplast. En hel maskinverkstad står till vårt förfogande så det är fritt fram att skapa vad vi vill egentligen.

Vad tycker du om Mittuniversitetet?

Liksom andra universitet måste man själv ta ansvar för sina studier. Studenternas synpunkter kommer fram via bland annat kursutvärderingar, så jag upplever att det är ett gott studentinflytande. Dock finns förbättringspotential i det internationella utbytet med partnerskapsuniversitet. I nuläget erbjuds inget engelsktalande land för industridesignprogrammet, vilket är begränsande.

Hur är det att vara student i Sundsvall?

Det är en bra stad för studenter där man tänker mycket på boendesituationen. Det finns gott om aktiviteter bara man har ett hum om vad man vill göra.

Vad gör du om fem år?

Förhoppningsvis arbetar jag som industridesigner på en utvecklingsavdelning i ett företag inom hjälpmedelsbranschen. Annars utför jag konsultuppdrag i mitt framtida en-eller tvåmansföretag.