- Det har gett mig mycket värdefulla lärdomar om mina styrkor och brister

Världen står alltid inför nya utmaningar där tjänster och produkter måste bli bättre för att kunna möta nya problem som uppstår. Problem ska ej ses som ett hinder utan som tillfällen att lära och utvecklas.

Muzammil Aslam

Studerade: Industridesign 2012 - 2015
Studieort: Sundsvall

Muzammil Aslam studerade industridesign mellan 2012 och 2015 och idag jobbar hon med ett tjänstedesignprojekt på södersjukhuset. På fritiden gillar hon att motionera, men värnar också om sin egentid där hemmet är hennes oas.

Varför valde du att gå en utbildningen inom industridesign?

Redan på gymnasiet hade jag tankar att söka industridesign eftersom jag är kreativt lagd och gillar problemlösning men det dröjde cirka 10 år innan jag vågade mig på att söka, på grund av rädsla att misslyckas. Jag ville testa mina vingar och se om de bar.

Hur såg en vanlig studievecka ut för dig?

Enstaka föreläsningar i veckan och resterande egna studier där jag kunde styra mitt eget schema. Mycket tid tillbringades på skolan och i maskinparken, både med skolprojekt och egna fritidsprojekt. Det fanns mycket tid till eftertanke och det är viktigt för bra resultat, tror jag.

Hur tyckte du att det fungerade att studera på Mittuniversitetet?

Mycket bra, dessutom fint campus. Det är högt i tak och lärarna är kunniga och engagerade i sitt arbete, de agerade både kompisar och mentorer när man behövde stöd. Eftersom vi befann oss i R-huset så blev vi aningen isolerade från resten av skolan men det kändes bara familjärt och det blev en tajt sammanhållning mellan alla årskurserna på programmet. Familjekänslan är det jag också saknar mest från studietiden.

Hur var det att gå från studier till arbetsliv?

Tufft, speciellt när man vet vad man vill göra men inte riktigt vet hur man ska gå tillväga för att landa sitt första designjobb utan tidigare erfarenhet inom just den här branschen. Att vara duktig räcker ju inte hela vägen. Man måste kunna marknadsföra sig själv och göra sig synlig, vilket jag inte är helt bekväm med. Men det ska ju inte vara lätt!

Vad jobbar du med idag?

Jag jobbar både kliniskt inom sjukvården och genomför ett tjänstedesignprojekt på Södersjukhusets kvinnoklinik tillsammans med SÖS innovation. Det projektet har fått Vinnova-finansiering så det känns kul och vi har ansökt om mer anslag för att fortsätta med tillämpningen av våra lösningar. Det är känns ganska unikt att kunna agera länk mellan sjukhusvärlden och designvärlden med kunskap om bägge.

Skulle du säga att utbildningen gjorde dig redo för arbetslivet?

Både ja och nej. Som med alla utbildningar får du en grundkunskap och resten byggs på av din erfarenhet och vilken inställning man har till framgång. Fler forum att nätverka med näringslivet hade varit bra, men faller ju lite på ens eget ansvar beroende på vad som intresserar.

Kan du dela med dig av speciell händelse eller något som du uppnått som du är stolt över?

Jag är ganska framåt och har fått bra exjobb partners, först Permobil under kandidatprogrammet och sedan Veryday under Masterprogrammet. Båda företagen sysslar med människa-teknik-interaktion fast med olika mycket fokus på produkt vs. servicedesign. Det har gett mig mycket värdefulla lärdomar om mina styrkor och brister samt gav vägledning i vad jag ville och inte ville göra framöver.

Vad skulle du vilja ge för tips till blivande studenter inom industridesign?

Utforska hela ditt register och lås dig inte till vad industridesign kan innebära! Man blir bra förvånad när man efter 3 år inser att man inte ska syssla med produktdesign utan processer även om det är utanför ens komfortzon.

Tre ord som beskriver industridesign?

Tre F: form, funktion, filosofi.