Industridesign GR (A):
Verkstadsteknik, 3 hp
Skissteknik, 7,5 hp
Modellteknik, 7,5 hp
Datorstödd visualisering och modellering, 7,5 hp
Konstnärlig träning, 7,5 hp
Färglära, 3 hp
Formstudier, 7,5 hp
Semiotik, 4,5 hp
Designmetodik, 4,5 hp
Designhistoria, 3 hp
Praktikarbete, 4,5 hp
Grundläggande datoranvändning inom Industridesign, 7,5 hp
Kreativitet och problemlösning, 7,5 hp
Ergonomisk design, 7,5 hp
Materiallära med miljöanpassad produktutveckling, 7,5 hp

Industridesign GR (B):
Projektarbete, 7,5 hp
Akademiskt förhållningssätt och entreprenörskap, 6 hp
Tjänstedesign, 7,5 hp

Industridesign GR (C):
Design för frihet, 7,5 hp
Designmanagement, 7,5 hp
Projektarbete, 9 hp
Examensarbete, 15 hp

Maskinteknik GR (A):
Produktionsmetoder, 7,5 hp
Konstruktionsmetoder, 7,5 hp

Grafisk design GR (A), Typografi och form, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp

Kursen modellteknik, 7,5hp

Studentprojekt - Busskur

Se bilder på studenternas projekt under kursen modellteknik här!