Industridesign GR (A):
Verkstadsteknik, 3 hp *
Skissteknik, 4,5 hp
Modellteknik, 7,5 hp
Datorstödd industridesign, 7,5 hp
Konstnärlig träning, 7,5 hp
Färglära, 3 hp
Formstudier, 7,5 hp
Produktsemiotik, 4,5 hp
Designmetodik, 4,5 hp
Designhistoria, 3 hp
Praktikarbete, 7,5 hp
Introduktion till presentation och visualisering, 7,5 hp
Kreativitet och problemlösning, 7,5 hp
Ergonomisk design, 7,5 hp *
Materiallära med miljöanpassad produktutveckling, 7,5 hp *

Industridesign GR (B):
Projektarbete, 7,5 hp
Akademiskt förhållningssätt, 3 hp
Entreprenörskap, 3 hp
Tjänstedesign, 7,5 hp

Industridesign GR (C):
Design för frihet, 4,5 hp
Designmanagement, 7,5 hp
Projektarbete, 9 hp
Examensarbete, 15 hp
Designpresentation i praktiken 3 hp

Maskinteknik GR (A):
Produktionsmetoder, 7,5 hp
Konstruktionsmetoder, 7,5 hp

Grafisk design GR (A):
Grafisk design 7,5 hp

* kursen inräknas i huvudområdet maskinteknik

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Kursen modellteknik, 7,5hp

Studentprojekt - Busskur

Sidan uppdaterades 2018-10-05