Modelteknik 7,5hp - Studentprojekt, busskur

Studenterna på industridesign har under kursen, modellteknik 7,5hp, fått i uppdrag att visualisera ett designförslag på en busskur för Sundsvalls stad. Designförslaget har varit fritt men skall utgå från några nämnda krav.

Sidan uppdaterades 2018-10-05