På campusområdet i Sundsvall finns ett eget designhus där industridesignutbildningen har sina lokaler. Våra studenter har egna designsalar med egna personliga arbetsplatser, tillgång till datasal, grupprum samt umgängesytor. Som student på programmet industridesign har du med andra ord en egen byggnad med tillträde till alla designlokaler dygnet runt.

Industridesign
Våra studenter jobbar i inspirerande miljöer under olika projektarbeten.

Personliga arbetsplatser
Varje klass har sin egen designsal där studenterna har sitt personliga ritbord och förvaringsutrymme. Under utbildningen är arbetsplatsen ditt eget kreativa rum. I designsalarna skissas designlösningar med olika slags pennor och modeller byggs av kartong.

Lerstudio
Den vanligaste arbetsgången i ett designprojekt är att efter en grundläggande analys börja skissa på olika designlösningar. I lerstudion kan du skissa, experimentera och testa dig fram i tredimensionellt vaxbaserad designlera.

Gipsavdelning
Gips är ett urgammalt material för alla slags formarbeten. Framförallt i ämnet formstudier är gipsavdelningen flitigt använd. Gjutformar för olika ändamål kan också tillverkas här.

Trä och metallverkstäder
Våra verkstäder är välutrustade och under utbildningens gång blir du väl förtrogen med att arbeta i såväl traditionella trä- och metallbearbetningsmaskiner som friformsmaskiner, laserskärning och vakuumformning.

Fotostudio
Under utbildningen finns det många tillfällen att bygga på och utveckla sin portfolio. Kurser och projekt dokumenteras i vår fotostudio och du kan själv förverkliga dina egna bildiéer här. Här finns allt för ett proefssionellt studioarbete.

Lackstudio
De flesta designprojekt under utbildningen presenteras med skisser och modeller. Åskådningsmodellerna framställs med en slutfinish så bra att de kan misstas vara färdiga produkter. I lackboxen får du lära dig hur du når ett övertygande resultat.

Fullskalelabb
Med en takhöjd på 4 meter och höga portar kan vi i fullskalelabbet ta in stora objekt och fordon för till exempel designanalys och studier. Här kan man även bygga riktigt stora modeller och testriggar för olika typer av tester.

Projektstudio
I projektstudion kan mycket hända. En imponerande ljudanläggning och möjlighet att projicera bild över en helvägg bidrar till en upplevelse utöver det vanliga. De flesta större studentpresentationer, föreläsningar, filmvsiningar etcetera äger rum här.

Designlabb
Vårt eget designlabb är i huvudsak ämnat för forskning och utveckling av olika metoder och mätning av testpersoner. Det sker med hjälp av avancerad teknik som kan mäta exempelvis ögonrörelser, stress, puls, blodtryck och hjärnvågor.

Labb och lokaler

Industridesign 180hp
Industridesign 180hp
Industridesign 180hp
Industridesign 180hp
Industridesign 180hp
Industridesign 180hp