Den som pluggar på journalistutbildningen vid Mittuniversitetet får jobb. Efter bara några år har de flesta fasta jobb i branschen - eller har gått vidare till näraliggande yrken.

Journalistprogrammet, infogram

En ny och modern journalistutbildning

Branschen säger visserligen upp journalister, men söker samtidigt medarbetare med ny kompetens. Hösten 2015 startade Mittuniversitetet det som kallas “Den nya journalistutbildningen”.

- Vi har lyssnat väldigt mycket på branschen. Det går inte längre att tala om tidnings-, radio- eller TV-reportrar. Vi betraktar ord, ljud och bild som olika berättarformer som varje modern journalist måste behärska. Vi lägger större fokus på live och digital nyhetsrapportering, samtidigt som vi höjer ribban rejält när det gäller datajournalistik och grävande journalistik. Vi inför också en tredje praktikperiod. Jag anser att vi är Sveriges modernaste journalistutbildning, säger Peter Jonriksson, programansvarig på journalistprogrammet.

Våra studenter får jobb!

En nyligen gjord undersökning på journalistutbildningen vid Mittuniversitetet visar att cirka 70 procent av dem som tog examen 2008 - 2015 i dag jobbar som journalister. Bara två procent uppger att de är arbetslösa. Gå till den interaktiva grafiken för att se mer om livet efter journalistutbildningen

De senaste åren har nyheter om mediebranschen varit krisfokuserade. Kritiker har sagt att det utbildats för många journalister och att journaliststudenterna utbildas till arbetslöshet.

- Att påstå att vi utbildar till arbetslöshet är nonsens. Vår känsla var att de flesta får fast jobb efter några år i vikariesvängen. Och det går tvärt emot allt prat om att det utbildas för många till en bransch som skär ner hela tiden. Nu har vi siffror på att studenterna verkligen får jobb, säger Ingemar Åttingsberg, lärare på journalistutbildningen vid Mittuniversitetet.

Fast jobb efter ett par år

Vid två separata tillfällen, hösten 2015 och våren 2016, har journalistutbildningen frågat sina gamla studenter hur deras liv ser ut efter examen. Totalt fick 291 studenter enkäten. Av dessa svarade 245. Alltså en svarsfrekvens på cirka 84 procent.

- Ett fantastiskt gensvar, vilket innebär att resultatet av undersökningen blir väldigt trovärdigt, säger Ingemar Åttingsberg.

Studerar man siffrorna årskull för årskull syns mönstret tidigt ( se den interaktiva grafiken). Bland de färskaste kullarna är en stor majoritet vikarier. Men redan efter ett år börjar de fasta jobben komma, och efter fem år är nästan 60 procent fast anställda i branschen, 20 procent har gått till andra jobb. Sex procent är frilans eller jobbar i bemanningsföretag och tio procent är vikarier.

Av dem som inte är  journalister jobbar många  som informatörer eller med PR eller annan marknadsföring. I kommentarerna beskriver flera av dessa ändå sin journalistutbildning som en förutsättning för att få jobbet.

“Jag har haft mycket användning av den breda kompetens jag fick under journalistutbildningen. Har jobbat både som informatör, kommunikatör, varit juridiskt sakkunnig på en kommun och utbildat tjänstemän och politiker i offentlighet och sekretess”, skriver exempelvis en före detta student.

Storstad eller landsort?

Enkäten visar att studenterna främst kommer från mindre städer eller landsorten. I dag jobbar de flesta i storstäderna. Inom kvällspressen jobbar 20 procent, 12 procent jobbar med radio eller TV och 22 procent arbetar på morgontidning. Men alla väljer inte storstäderna.
“Det gick att jobba som journalist även om man inte valde storstaden. Det var när jag sökte mig från den som jag fick mina fasta jobb - jag har haft tre”, skriver en före detta student.

Fast jobb efter ett par år!

Tips -såhär får du jobb!

Det finns en hel del att tänka på när man söker jobb. Marianne Peterson, personalredaktör på Aftonbladet, tipsar. – Visa vem du är och vad du vill, säger hon.
Ta del av Mariannes tips, läs mer här!

Kontakt

Peter Jonriksson, programansvarig,
010-142 84 44, e-post:
Peter.Jonriksson@miun.se