JOURNALISTIK GR (A)
Introduktion till journalistik, 7,5 hp
Berätta med ord, ljud och bild, 7,5 hp
Att arbeta på redaktion I, 7,5 hp
Journalistikens presentation och form, 7,5 hp
Lag och rätt för journalister, 7,5 hp
Journalistiskt entreprenörskap, 7,5 hp
Makt, medier och samhällsanalys, 7,5 hp

JOURNALISTIK GR (B):
Samhällsjournalistik, 7,5 hp
Att arbeta på redaktion II, 7,5 hp
Vetenskaplig metod I, 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats I, 7,5 hp
Att arbeta på redaktion III, 7,5 hp
Magasin och reportage, 7,5 hp
Datadriven journalistisk metod och presentation, 7,5 hp
Undersökande journalistik, 15 hp
Journalistisk praktik, 30 hp

JOURNALISTIK GR (C):
Journalistik- och kommunikationsteori, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Kursen undersökande journalistik 15hp

Gamla bildbanksbilder

Under kursen undersökande journalistik på tio veckor använder studenterna alla de kunskaper och metoder de tillägnat sig under utbildningens första två år, och försöker skapa en viktig story som får genomslag i samhället.

De utforskar även de nya digitala möjligheterna till historieberättande och räckvidd i sociala medier, etablerade nyhetskanaler och i verkliga livet.

Läs mer om studenternas avslöjanden