JOURNALISTIK GR (A)
Introduktion till journalistik, 7,5 hp
Berätta med ord, ljud och bild, 15 hp
Lag och rätt för journalister, 7,5 hp
Journalistik och vetenskap, 7,5 hp
Valfria kurser, 30 hp

JOURNALISTIK GR (B):
Redaktionellt arbete, 15 hp
Multimedial produktion, 7,5 hp
Samhällsjournalistik, 7,5 hp
Makt och medier, 7,5 hp
Undersökande journalistik, 15 hp
Arbetsplatsförlagt projekt, 30 hp

JOURNALISTIK GR (C):
Journalistik- och kommunikationsteori, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Andra utbildningar som kanske intresserar digKursen undersökande journalistik 15hp

Studenter på kommunikations- och PR-programmet

Sidan uppdaterades 2017-06-01