Kurser

Spara favorit

JOURNALISTIK GR (A)
Introduktion till journalistik, 7,5 hp
Berätta med ord, ljud och bild, 7,5 hp
Att arbeta på redaktion I, 7,5 hp
Journalistikens presentation och form, 7,5 hp
Lag och rätt för journalister, 7,5 hp
Journalistiskt entreprenörskap, 7,5 hp
Makt, medier och samhällsanalys, 7,5 hp

JOURNALISTIK GR (B):
Samhällsjournalistik, 7,5 hp
Att arbeta på redaktion II, 7,5 hp
Vetenskaplig metod I, 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats I, 7,5 hp
Att arbeta på redaktion III, 7,5 hp
Magasin och reportage, 7,5 hp
Datadriven journalistisk metod och presentation, 7,5 hp
Undersökande journalistik, 15 hp
Journalistisk praktik, 30 hp

JOURNALISTIK GR (C):
Journalistik- och kommunikationsteori, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sök Search 16:9

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Specifika föreskrifter...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Kursen undersökande journalistik 15hp

Under kursen undersökande journalistik på tio veckor använder studenterna alla de kunskaper och metoder de tillägnat sig under utbildningens första två år, och försöker skapa en viktig story som får genomslag i samhället.

De utforskar även de nya digitala möjligheterna till historieberättande och räckvidd i sociala medier, etablerade nyhetskanaler och i verkliga livet.

Läs mer om studenternas avslöjanden