Att kunna leverera originaljournalistik kommer vara väldigt viktigt framöver

Fouad Youcefi arbetar som reporter på SVT Nyheters utrikesredaktion.

Fouad Youcefi

Namn: Fouad Youcefi

Ålder: 31 år

Studieår: 2008–2010

Fouad Youcefi rapporterade från kravallerna vid Kapitolium i Washington DC tidigare i år. Foto: Marco Nilson, SVT.

Var jobbar du idag och vilka är dina arbetsuppgifter?

Jag arbetar som reporter på SVT Nyheters utrikesredaktion i Stockholm, och fokuserar på att bevaka USA och att stärka redaktionens granskande journalistik.

Utifrån din erfarenhet, vad skulle du främst vilja förmedla till de som studerar nu?

Titta dig omkring. Dina framtida chefer, kollegor och hemliga källor sitter runtomkring dig redan nu. Håll kontakt med människorna i klassen och se till att hålla de relationerna levande. Det kommer du en dag plötsligt ha väldigt god nytta av.

Hur var det att plugga på Mittuniversitetet?

Det bästa med Miun var att lärarna inte i första hand tänkte som akademiker, utan som nyhetskonsumenter och kommande redaktörer. Det förberedde mig på alla fallgropar man kan hamna i som nybakad reporter, och gav mig möjlighet att undvika dem och att verkligen kunna börja jobba som reporter under dag ett ute i arbetslivet. Det värsta med Miun var också att lärarna var gamla journalister, som kunde se igenom när vi studenter försökte ta genvägar...

Hur tror du att journalistyrket kommer att utvecklas?

Att kunna leverera originaljournalistik kommer vara väldigt viktigt framöver. Därför är det bra att nischa sig så snart man behärskar grunderna, för att skapa ett förtroende. Förr levde journalistiken på publikens förtroende till de olika mediehusen. Framöver kommer förtroende vara ännu mer kopplat till enskilda reportrar istället, tror jag. Det ställer krav på att man redan tidigt i sin karriär funderar på vad man vill arbeta med och hur man ska profilera sig själv för att nå just dit.

Hur ser du på din egen framtid som journalist?

Det tog några år för mig att etablera mig i branschen, men nu när jag lyckats med det så vill jag fortsätta granska, och fortsätta leverera unika berättelser om människor som man kanske inte så ofta hör om i nyheterna.

Vilka är dina främsta tips till journaliststudenter idag om hur man lyckas med sin karriär?

När du gör praktik se till att snabbt ta dig upp till redaktörens "lägsta-nivå". D.v.s. se till att redaktören kan lita på att du kan leverera en artikel eller ett inslag utifrån ett enkelt pressmeddelande eller liknande. Först då kommer du att få börja producera saker i snabbare takt och då ökar du också takten på allt du lär dig.

Det kommer också finnas väldigt många som har åsikter om det du gör, särskilt bland publiken. Rygga inte för det. Svara gärna på allt som inte är rena absurditeter eller som skapar obehag. Tyvärr kommer du som är kvinna eller du som har ett namn som klingar utländskt att drabbas hårdare av hat och hot. Men försök ta dig tid att svara så många som möjligt, för kontakterna med tittare och läsare leder ofta till att du utmanas i dina egna perspektiv.

 

Fouad Youcefi, utrikesreporter på SVT. Foto: Marco Nilson, SVT.


 

Sidan uppdaterades 2022-01-26