Branschnära samarbeten

Spara favorit 29 nov november 2017

På Informations- och PR-programmet strävar vi efter att jobba så branschnära som möjligt och att hela tiden ha ett program som följer branschens utveckling. Detta ser vi som viktigt för att du som student skall få den kunskap som behövs för att lyckas bra i arbetslivet efter dina studier.

Branschråd
Programmet har ett nära samarbetet med branschen genom bland annat ett branschråd. Medlemmarna i branschrådet är:

Jerry Silfwer, digital strateg, Mad Science Digital
Hanna Brogren, kommunikationschef, Stockholms stad
Thomas Hansen, kommunikationskonsult, JMW Kommunikation
Jeanette Agnrud, kommunikationsansvarig, Sveriges Kommunikatörer
Ulf Karnell, kommunikationschef, Bolagsverket
Kicki Strandh, kommunikationschef, Mittuniversitetet
Viktor Bolin, kommunikationsstrateg, Volontaire
Camilla Nilzén, kommunikationsdirektör, Sundsvalls kommun
Olof Lundvall, informationschef, SPV
Erik Blomberg, marknadsansvarig, DIK-förbundet

Praktik
År två har du en praktik på 10 veckor där du får söka dig ut i arbetslivet för att dra nytta av det kunskaper du hittills fått under utbildningen. Våra studenter gör praktik på allt från kommunikationsavdelningar på myndigheter till PR-byråer i stora och mindre städer. Vi har ett stort kontaktnät med företag som årligen tar emot praktikanter från programmet.