" Det känns givande och viktigt att få förklara vad försvarsmaktens roll är"

Jonas Olsson läste informations- och PR-programmet 2009-2012 och arbetar nu som kommunikationschef på Försvarsmaktens Amfibieregemente.

Jonas Olsson

Pluggade: Informations- och PR-programmet (programmet bytte namn 2017)
Studieort: Sundsvall

Varför valde du att läsa på Kommunikations- och PR-programmet på Mittuniversitetet?

Jag är nyfiken och vågar pröva nya saker. När en vän i förbifarten nämnde att hon läste i Sundsvall blev jag nyfiken och sökte. Jag lovade att ge studierna ett år och redan efter några månader visade sig att jag gillade studierna. Kommunikation finns i många olika organisationer och yrket erbjuder jobb med en stor variation.

Vilka kunskaper från utbildningen har betytt mest i ditt yrkesliv?

Hur kommunikation kan vara verksamhetsdrivande. Att kommunicera inte är ett självändamål utan måste kunna kopplas till verksamhetens mål. Genom kurserna i organisations- och ledarskap, och strategisk kommunikation lärde jag mig hur kommunikation kan användas till just detta.

Vilken betydelse hade praktiken för dig?

Jag förstod hur roligt det är att arbeta långsiktigt i riktigt stora organisationer. AB Volvo är en global koncern och det kräver långsiktighet. Det jag gjorde under mina tre månader på AB Volvo fick jag inte se resultat av men det var lika roligt för det. 

Vad lockade dig till att söka jobbet du har i dag?

Att få arbeta med kommunikation i en myndighet är att göra skillnad. I en värld där omvärldsutvecklingen blir sämre och sämre, med länder som annekteras och där militära medel används för att nå politiska mål, känns det väldigt givande och viktigt att få förklara vad vår roll är. Det var därför jag sökte mig till Försvarsmakten.

Vad är det bästa med kommunikatörsyrket tycker du?

Att man kan arbeta med många olika saker, fast med en och samma verktygslåda. Så länge det finns en organisation som har mål kommer det finnas behov av att kommunicera. Jag tycker även att vi som kommunikatörer fyller en oerhört viktig roll, vi kan förenkla det komplicerade som ibland finns i organisationer och gör det begripbart för media/väljare eller kunder.

Finns det något annat du vill berätta för den som funderar på att söka Kom-PR-programmet?

Du söka om du gillar arbeta med andra människor och är nyfiken. Kommunikation finns överallt och du kommer aldrig, om du inte vill, arbeta med en och samma sak i resten av ditt liv. Kommunikatörer behövs så väl i Kiruna som i Ystad eller i New York. Var du hamnar är upp till dig, utbildningen ger dig det du behöver för att lösa det kommunikativa.

Sidan uppdaterades 2022-08-26