Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (A): 52,5 hp
Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, 7,5 hp
Strategisk kommunikation A, 7,5 hp
Organisation och kommunikation, 7,5 hp
Yrkesroll I, 2,5 hp
Målgruppsanpassade budskap, 5 hp
Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp
Visuell kommunikation, 7,5 hp
Marknadskommunikation, 7,5 hp

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (B): 75 hp
Strategisk politisk kommunikation, 7,5 hp
Vetenskaplig metod I, 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats I, 7,5 hp
Strategisk kommunikation B, 7,5 hp
Kommunikation och samhälle, 7,5 hp
Arbetsplatsförlagt projekt, 15 hp
Visuell kommunikation II, 5 hp
Strategisk digital kommunikation, 10 hp
Projektledning, 7,5 hp

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (C): 52,5 hp
Strategisk kommunikation C1, 7,5 hp
Strategisk kommunikation C 2, 15 hp
Kommunikationsteori C, 7,5 hp
Vetenskaplig metod C, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2017-11-06