Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (A): 52,5 hp
Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, 7,5 hp
Strategisk kommunikation A, 7,5 hp
Organisation och kommunikation, 7,5 hp
Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp
Yrkesroll I, 2,5 hp
Målgruppsanpassade budskap, 5 hp
Visuell kommunikation, 7,5 hp
Marknadskommunikation, 7,5 hp

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (B): 75 hp
Strategisk politisk kommunikation, 7,5 hp
Vetenskaplig metod I, 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats I, 7,5 hp
Strategisk kommunikation B, 7,5 hp
Kommunikation och samhälle, 7,5 hp
Arbetsplatsförlagt projekt, 15 hp
Visuell kommunikation II, 5 hp
Digitala budskap, 5 hp
Etikfrågor i den svenska kommunikationsbranschen, 5 hp
Projektledning, 7,5 hp

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP GR (C): 52,5 hp
Strategisk kommunikation C1, 7,5 hp
Strategisk kommunikation C 2, 15 hp
Kommunikationsteori C, 7,5 hp
Vetenskaplig metod C, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Sidan uppdaterades 2017-11-06