Kurser

Spara favorit

År 1
Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, 7,5 hp
Strategisk kommunikation A, 7,5 hp
Organisation, kommunikation och ledarskap, 15 hp
Yrkesroll, projekt och kommunikation, 15 hp
Strategisk politisk kommunikation, 7,5 hp
Marknadskommunikation, 7,5 hp

År 2
Vetenskaplig metod B, 7,5 hp
Vetenskaplig rapport B, 7,5 hp
Strategisk kommunikation B 7,5 hp
Kommunikation och samhälle, 7,5 hp
Arbetsplatsförlagt projekt, 15 hp
PR- och branschanalys, 15 hp

År 3
Projektledning, 7,5 hp
Strategisk kommunikation C1, 7,5 hp
Strategisk kommunikation C2, 15 hp
Kommunikationsteori, 7,5 hp
Vetenskaplig metod C, 7,5 hp
C-uppsats, 15 hp