De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet har på eget initiativ inlett en gemensam granskning av de egna utbildningarnas kvalitet.

Internationalisering, IRO, internationella studenter, utbytesstudenter, utbytesstudier

Sidan uppdaterades 2022-08-31