Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap | miun.se

Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap, 120 hp

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt Master by research-program i medie- och kommunikationsvetenskap något för dig! Programmet är till för dig som vill sikta mot en framtida karriär inom forskning eller bransch och yrkesområde relaterat till medier och kommunikation.

  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 6
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-I2671

Sista anmälan: 19 april 2022

Om programmet

Programmet riktar sig till dig som är motiverad att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt då det till stor del genomförs i form av forskningsarbete. Som student ingår du i en forskargrupp och deltar som medarbetare i ett forskningsprojekt som drivs vid avdelningen och kommer alltså att arbeta både i samarbete med andra och självständigt. Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen, en masteruppsats.

Medie- och kommunikationsvetenskap
Inriktningen medie- och kommunikationsvetenskap genomförs i samarbete med forskningscentret DEMICOM. Inom DEMICOM finns forskning som är tvärvetenskaplig och berör strategisk kommunikation, organisationers kommunikation, kriskommunikation, politisk kommunikation och journalistik. Antalet platser på programmet är begränsat, enbart ett fåtal studenter tas in vartannat år, och beror på tillgången till projektarbete och handledning i aktuella forskningsprojekt och forskargrupper.

Som student ingår du i en forskargrupp

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi.

Prövning av behörighet mot aktuellt forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete, ett personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Urval

To apply, visit www.universityadmissions.se.

Required documents:
- Certificates and diplomas from previous university studies. The universities where you studied must be internationally recognized higher education institutions (university or university college).
- Transcripts of completed courses and grades for each semester included in your degree.
- Proof of English language skills equivalent to English studies at upper secondary (high school) level in Sweden, i.e. English 6/English course B.
- In addition, you must submit a letter stating your interest in the programme, and a ranking of your interests if more than one study project is offered to you.

You should also describe your background and its relevance to the subject in a Curriculum Vitae (CV), with your Bachelor’s thesis, individual projects, project portfolio and any experience that you wish to refer to attached.

Please note that your online application is not complete until you have submitted your supporting documentation. Upload these documents to your personal account at universityadmissions.se as soon as possible but no later than three weeks after the application deadline. For more information go to https://www.universityadmissions.se/intl/start.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, som översätts till Master of Arts (120 credits) with a major in Media and Communication Science.

Efter utbildningen

Programmet förbereder dig för en akademisk karriär och gör dig behörig till studier på forskarnivå.

Mer om utbildningen

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-11-28