Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsområde, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskaplig metod, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskapsfilosofi för samhällsvetare 2,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskapligt projekt I, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskapligt projekt II, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskapligt projekt III, 20 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Examensarbete 30 hp *)

Sidan uppdaterades 2019-10-30