Media kommunikation

Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap, 120 hp

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt Master by research-program i medie- och kommunikationsvetenskap något för dig! Programmet är till för dig som vill sikta mot en framtida karriär inom forskning eller bransch och yrkesområde relaterat till medier och kommunikation.

Höstterminen 2022

room Campus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 6
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-I2671

Sista anmälan: 19 april 2022

Programmet riktar sig till dig som är motiverad att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt då det till stor del genomförs i form av forskningsarbete. Som student ingår du i en forskargrupp och deltar som medarbetare i ett forskningsprojekt som drivs vid avdelningen och kommer alltså att arbeta både i samarbete med andra och självständigt. Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen, en masteruppsats.

Medie- och kommunikationsvetenskap
Inriktningen medie- och kommunikationsvetenskap genomförs i samarbete med forskningscentret DEMICOM. Inom DEMICOM finns forskning som är tvärvetenskaplig och berör strategisk kommunikation, organisationers kommunikation, kriskommunikation, politisk kommunikation och journalistik. Antalet platser på programmet är begränsat, enbart ett fåtal studenter tas in vartannat år, och beror på tillgången till projektarbete och handledning i aktuella forskningsprojekt och forskargrupper.

Som student ingår du i en forskargrupp

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi.

Prövning av behörighet mot aktuellt forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete, ett personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, som översätts till Master of Arts (120 credits) with a major in Media and Communication Science.

Efter utbildningen

Programmet förbereder dig för en akademisk karriär och gör dig behörig till studier på forskarnivå.

Mer om utbildningen

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller