Kurser | miun.se
Den tvååriga inriktningen består av obligatoriska kurser 90 hp, samt ett examensarbete 30 hp, se nedan:

År 1, termin 1
Strategisk digital kommunikation, 15 hp
Kriskommunikation, 15 hp

År 1, termin 2
Kommunikativt ledarskap, 15 hp
Strategisk kommunikation för hållbar utveckling, 15 hp

År 2, termin 3
Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp
Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
Vetenskapliga metoder, 15 hp

År 2, termin 4
Examensarbete, 30 hp (för masterexamen)


Den ettåriga inriktningen består av obligatoriska kurser 45 hp, samt ett examensarbete 15 hp, se nedan:

År 1, termin 1
Strategisk digital kommunikation, 15 hp
Kriskommunikation, 15 hp

År 1, termin 2
Strategisk kommunikation för hållbar utveckling, 15 hp
Examensarbete, 15 hp (för magisterexamen)

Sidan uppdaterades 2021-09-18