År 1, termin 1
Strategisk digital kommunikation, 15 hp

År 1, termin 2
Strategisk kommunikation för hållbar utveckling, 15 hp

År 1, termin 3
Kriskommunikation, 15 hp

År 1, termin 4
Kommunikativt ledarskap, 15 hp

År 2, termin 5
Vetenskaplig metod, 15 hp

År 2, termin 6
Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp
Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

År 2, termin 7 och 8
Examensarbete, 30 hp (för masterexamen)

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2021-09-18