Kurser

Spara favorit

År 1
Grundkurser i hantverk, 45 hp
Möbel- och byggnadshantverkens teori och stilhistoria, 7,5 hp
Hantverkets entreprenörskap I, 7,5 hp

År 2
Påbyggnadskurser i hantverk, 30 hp
Hantverkets entreprenörskap II, 7,5 hp
Konstnärlig träning, 3 hp (inr. Tapetsering, Möbelsnickeri)
Material; vårda, hantera, bevara, 3 hp (inr. Byggnadsvård)
Det akademiska förhållningssättet, 4,5 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.