Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Spara favorit

Vi utbildar möbeltapetserare, byggnadsvårdare och möbelsnickare i traditionellt hantverk med hållbara material och metoder. Vår ambition är att bevara kulturarvet och hantverksskickligheten och samtidigt föra det in i framtiden. I utbildningen ingår därför både traditionella och moderna metoder varvat med teoretiska studier. Ett nära branschsamarbete gör att du får möta yrkesverksamma hantverkare i undervisning, under praktikperioder samt i olika projekt.

Möbel – och byggnadshantverk är en tvåårig utbildning med tre olika inriktningar. Du kan också välja att läsa ett påbyggnadsår som leder till en kandidatexamen och ger dig möjlighet att avlägga gesällprov inom möbeltapetsering och möbelsnickeri. Utbildningen bygger på arbeten i projekt där du löser praktiska problem med stöd från litteratur och teoretiska fördjupningar. Du lär dig materialkunskap och att bearbeta material med både traditionella och moderna arbetsmetoder. Funktion, hållbar utveckling och kulturmiljövårdens värderingar är viktiga delar i utbildningen. Du får även öva upp din konstnärlighet och ditt hantverkskunnande utifrån historiska och moderna förebilder eller egen formgivning.

Möbeltapetsering
Inriktningen ger dig en bred kunskapsbas inom yrket genom arbete med traditionella och moderna hantverkstekniker och metoder. Du utvecklar din förståelse och känsla för detaljer, material, funktion och form. Utbildningen innehåller både praktiska och teoretiska kurser och ger dig de kunskaper och verktyg du behöver för att arbeta som anställd eller starta eget företag. Vårt nära samarbete med branschen och breda kontaktnät ger oss tillgång till skickliga gästlärare och högkvalitativa praktikplatser både i Sverige och utomlands.

Möbelsnickeri
Inom den här inriktningen lär du dig möbelsnickeriets grunder utifrån ett hantverksperspektiv. Genom att ge dig inblick i möbelhistorien vill vi sätta dagens möbelhantverk i ett sammanhang där långsiktighet, hållbarhet och kvalitet är självklara delar. Vi hjälper dig att utvecklas till en självständig, reflekterande hantverkare med förståelse för material, kvalitet och funktion. Du får kunskap om grundläggande konstruktions- och sammansättningsmetoder genom att du jobbar parallellt med handverktyg och maskiner. Materiallära, maskinkunskap, CAD-ritning och praktik är andra viktiga delar.

Byggnadsvård
Inriktningen ger dig en bred bas och kunskap om kulturmiljövårdens hantverk, synsätt och värderingar. Du utvecklar din känsla för detaljer och med inspiration från hantverkare, antikvarier, konservatorer och arkitekter får du inblick i hantverk, materialkunskap och verktygsvård. Fokus ligger på interiörer och invändiga snickerier samtidigt som du får en bred teoretisk grund. Uppmätning, restaurering, konservering och nytillverkning följs av åtgärdsprogram och examensarbete. Du får bland annat en introduktion till moderna material och vård- och underhållsplaner.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt arbetsprov.

Urval

Till utbildningsplatserna sker antagningen, för de som uppfyller behörighetskraven, utifrån en samlad bedömning av arbetsprov och betyg. Arbetsprovet består av två huvudkomponenter där förståelse för hantverksprocesser samt grundläggande färdigheter i hantverk prövas.
Efter den 15 april kommer fullständig information om arbetsprovet att skickas ut till samtliga sökande.Vid frågor angående utbildning, arbetsprover eller urval kontakta Linnea Kempe via e-post mbh@miun.se.

Examen efter genomförda studier

Högskoleexamen
Högskoleexamen med inriktning mot möbel- och byggnadshantverk, som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Furniture Making and Building Crafts.

Efter utbildningen

När du gått utbildningen kan du arbeta med traditionellt och modernt snickeri, tapetsering eller byggnadsvård, som anställd eller som egen företagare. Du kan välja att läsa ett påbyggnadsår som leder till en kandidatexamen och ger dig möjlighet att avlägga gesällprov inom möbeltapetsering och möbelsnickeri.

Arbetslivskontakt

Programmet har ett nära branschsamarbete. Du möter yrkesverksamma under hela utbildningen, under praktikperioder samt i flera branschnära projekt.

Följ Möbel- och Byggnadshantverk på Instagram

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...