Victor Olsson -exjobb med fokus på 70-talet

-Att jag ville syssla med inspelning och mixning i examensarbetet kändes självklart då just den biten var den största anledningen till att jag valde att börja studera ”Musik & Ljuddesign” från första början, säger Victor Olsson, tidigare student.

Antons band som deltog i arbetet. Från vänster: Victor, Anton, Tobbe.  

Victors projekt handlade om att göra en inspelning av egenskrivna rocklåtar i ett 70-talskoncept. Tanken var alltså att skriva låtar i sann 70-talsrockanda och ge det hela ett tidstypiskt sound samt att försöka anamma en typisk 70-talsestetik till hela projektet. Det viktigaste var inte att göra exakt som man gjorde på 70-talet förklarar Viktor, utan mer att känslan av det färdiga resultatet skulle vara genuint retro. När låtarna var inspelade skulle de mixas och mastras för att sedan läggas ut på nätet för allmän beskådan. Först då var själva projektet slutfört.”

Det fanns flera anledningar att dra igång projektet. Dels handlade det om att han ville syssla med inspelning och mixning. Dels ville han ansvara över ett helt inspelningsprojekt ända från början -  och få lärdom, insikter och erfarenheter från det. Inte minst genom utmaningen med att spela in flerkanaliga trummor, något jag anser vara grunden till ett bra rocksound för en hel produktion.

Att det blev just med 70-talrocken som ledstjärna beror på att  Viktor älskar musiken därifrån, något som format hans musikintresse.
 -  70-talet är tid med intressanta inspelningar, allt lät ”analogt”, naturligt och organiskt. Det är nyckelord jag personligen känt blivit allt viktigare i mitt eget musikskapande och även min generella musiklyssning, säger Viktor.

Lyssna på Victors examensarbete: Rogue elephant, don't drag me down