1-60 hp
Introduktionskurs i musik- och ljuddesign, 7,5 hp
Audioteknologi 1, 7,5 hp
Audioteknologi 2, 7,5 hp
Vår tids musik, 7,5 hp
Ljudteori, 7,5 hp
Musikproduktionsanalys, 7,5 hp
Möten med skilda genrer, 7,5 hp
Ljudskapande och ljudsyntes, 7,5 hp

61-120 hp
Musikskapande, 7,5 hp
Företagsekonomi för musikbranschen, 7,5 hp
Musikbranschen, 7,5 hp
Ljudläggning till rörliga bilder, 7,5 hp
Inspelning i studio, 7,5 hp
Musikproduktion i praktiken, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2017-09-06