1-60 hp
Introduktionskurs i musik- och ljuddesign, 7,5 hp
Audioteknologi 1, 7,5 hp
Audioteknologi 2, 7,5 hp
Vår tids musik, 7,5 hp
Ljudteori, 7,5 hp
Musikproduktionsanalys, 7,5 hp
Möten med skilda genrer, 7,5 hp
Ljudskapande och ljudsyntes, 7,5 hp

61-120 hp
Musikskapande, 7,5 hp
Företagsekonomi för musikbranschen, 7,5 hp
Musikbranschen, 7,5 hp
Ljudläggning till rörliga bilder, 7,5 hp
Inspelning i studio, 7,5 hp
Musikproduktion i praktiken, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Sidan uppdaterades 2017-09-06