– Det bästa med mitt jobb är att det är så otroligt roligt, givande och utmanande

Spara favorit

Kajsa Falasca är lärare och forskare vid Mittuniversitetet i Sundsvall där hon ansvarar för det projektbaserade masterprogrammet inom MKV. ”Det var när jag pluggade statsvetenskap som jag tyckte att det saknades en förståelse för hur medier och kommunikation påverkar politik och opinionsbildning, och det var då mitt intresse för medie- och kommunikationsvetenskap uppstod”, berättar Kajsa.

Varför utvecklades masterprogrammet inom medie- och kommunikationsvetenskap här på Mittuniversitetet?

– Masterprogrammet utvecklades då vi såg att det saknades ett steg mellan grundutbildning och forskningsutbildning, ett steg där studenter jobbar i nära samarbete med den forskning som bedrivs här och nu på vårt forskningscentra DEMICOM.

Vilka förväntningar kan man som student ha på programmet? 

– Som student kan man förvänta sig en utbildning som är individuellt anpassad till just dig, då du kommer att ingå i ett specifikt forskningsprojekt och arbeta självständigt. Utöver det så kommer du att få ta del av aktuell forskning.

Varför ska blivande studenter göra sin master på Mittuniversitetet?

– Mittuniversitetet är ett relativt litet universitet och här finns det en unik närhet mellan lärare och studenter som jag tror saknas på många andra universitet. Dessutom är vårt forskningscentra, DEMICOM, ledande inom vårt forskningsområde vilket innebär att det är nära till många ledande forskare.

Varför valde du en akademisk karriär?

– Jag halkade faktiskt in lite på ett bananskal, då jag fick en förfrågan om att vara med i ett forskningsprojekt som sedan ledde till en doktorandtjänst efter min masterutbildning.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att det är så otroligt roligt, givande och utmanande. Jag känner att jag kan bidra till samhällsutveckling genom att skapa ny förståelse och kunskap med fokus på demokrati och kommunikation i samhället. Som forskare kan jag även bidra genom att engagera mig som expert i samhällsdebatten, något som alltid är spännande. Samhället och speciellt medier förändras konstant och i snabb takt så det finns alltid nya spännande saker att studera.

Vad vill du åstadkomma med din forskning? 

– Jag vill bidra till utveckling och förståelse för hur journalistik och medier fungerar och hur de påverkar hur politiken fungerar samt opinionsbildningen. Det är viktiga frågor som formar det samhälle vi alla lever i.

På vilket sätt gör forskning skillnad? 

– Forskning gör skillnad genom att den bidrar med viktiga perspektiv som är baserade på kunskap och beprövade studier, vilket är extra viktigt i dagens medielandskap med ”alternativa fakta”, fejknyheter och halvsanningar. Forskning gör skillnad eftersom den ger oss kunskap som inte är baserad på åsikter eller känslor.

Frågor eller funderingar? Kontakta Kajsa!