Projektbaserat masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap, 120 hp

Spara favorit

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt projektbaserade masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap något för dig! Programmet är till för dig som vill sikta mot en framtida karriär inom forskning eller bransch och yrkesområde relaterat till medier och kommunikation.

Programmet riktar sig till dig som är motiverad att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt då det till stor del genomförs i form av forskningsarbete. Som student ingår du i en forskargrupp och deltar som medarbetare i ett forskningsprojekt som drivs vid avdelningen och kommer alltså att arbeta både i samarbete med andra och självständigt. Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen, en masteruppsats.

Medie- och kommunikationsvetenskap
Inriktningen medie- och kommunikationsvetenskap genomförs i samarbete med forskningscentret DEMICOM. Inom DEMICOM finns forskning som är tvärvetenskaplig och berör strategisk kommunikation, organisationers kommunikation, kriskommunikation, politisk kommunikation och journalistik. Antalet platser på programmet är begränsat, enbart ett fåtal studenter tas in vartannat år, och beror på tillgången till projektarbete och handledning i aktuella forskningsprojekt och forskargrupper.

Här kan du läsa mer om forskningscentret Demicoms verksamhet samt mer om det projektbaserade masterprogrammet.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi.

Urval

To apply, visit www.universityadmissions.se.

Please note that in addition to your application you must also submit a letter stating your interest in the programme, a CV and your Bachelor’s thesis or similar individual projects that you wish to refer to. This material should be sent as PDF by e-mail to the student administration’s office, kerstin.nystrom@miun.se, no later than 30 April.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Masterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, som översätts till Master of Arts (120 credits) with a major in Media and Communication Science.

Efter utbildningen

Programmet förbereder dig för en akademisk karriär och gör dig behörig till studier på forskarnivå.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Programplan

Masterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, 120 hp
Degree of Master of Arts with a Major in Media and Communication Science

HT 1
Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsområde, 15 hp
Avhandlingsprojekt I, 15 hp

VT1
Vetenskaplig metod, 15 hp
Avhandlingsprojekt II, 15 hp

HT2
Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare, 7,5hp
Vetenskapsfilosofi för samhällsvetare 2,5 hp
Avhandlingsprojekt III, 20 hp

VT2
Avhandling 30 hp