Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Programplan

Masterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, 120 hp
Degree of Master of Arts with a Major in Media and Communication Science

HT 1
Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsområde, 15 hp
Avhandlingsprojekt I, 15 hp

VT1
Vetenskaplig metod, 15 hp
Avhandlingsprojekt II, 15 hp

HT2
Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare, 7,5hp
Vetenskapsfilosofi för samhällsvetare 2,5 hp
Avhandlingsprojekt III, 20 hp

VT2
Avhandling 30 hp