Basår/behörighetsgivande utbildning 60 hp
Basåret är till för dig som har grundläggande behörighet och Matematik B eller Matematik 2a alternativt 2b och vill få behörighet att söka in på en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet. Inför andra delen av vårterminen (”läsperiod 4”) väljer du utgång, det vill säga om du vill specialisera dig mot fysik och matematik eller mot biologi och kemi. Observera att den naturvetenskapliga utgången, med Biologi 2 och Kemi 2 har sina obligatoriska träffar på Campus Sundsvall.

Båda utgångarna annonseras även som separata kurspaket. Läs mer om dem nedan.

Tekniskt baspaket

Tekniskt baspaket, 15 hp riktar sig till dig som endast behöver läsa Fysik 2 och Matematik 4 för att nå den behörighet du behöver.
Tekniskt baspaket BE, 15 hp (motsvarar den tekniska utgången)

Naturvetenskapligt baspaket

Naturvetenskapligt baspaket, 15 hp riktar sig till dig som endast behöver läsa Biologi 2 och Kemi 2 för att nå den behörighet du behöver. Observera att detta kurspaket från och med vårterminen 2018 endast ges på Campus Sundsvall.
Naturvetenskapligt baspaket, 15 hp (motsvarar den naturvetenskapliga utgången)

Garantiplatsregler till Mittuniversitetets tekniska och naturvetenskapliga utbildningar

Läser du hela basåret eller något av kurspaketen får du platsgaranti till något av följande program:

 Civilingenjör, 300 hp, Sundsvall:

Högskoleingenjör, 180 hp:

Högskoleexamen, 120 hp: