Basår/behörighetsgivande utbildning, 60 hp

Spara favorit

Vill du gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet? Har du inte betyg i de kurser i matematik eller naturvetenskap som krävs för utbildningen? Då kan du söka till Mittuniversitetets basår.

Basåret riktar sig till dig som vill läsa en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet men saknar delar av den behörighet som krävs.

Du får också en vana vid universitetsstudier som du kommer att ha nytta av i dina fortsatta studier. Du övar bland annat upp din studieteknik eftersom kurserna har ett något annat upplägg och ges i ett högre tempo än under gymnasiestudierna.

Basåret innehåller kurser i matematik, fysik, kemi och biologi och har två utgångar. Den ena utgången ger kunskaper motsvarande Biologi 1, Kemi 1, Matematik 4 och Fysik 2. Den andra ger kunskaper motsvarande Biologi 2, Kemi 2, Matematik 3c och Fysik 1.

Valet av utgång behöver du inte göra vid ansökan utan det görs en bit in i utbildningen. Observera att kurserna Biologi 2 och Kemi 2 endast ges på Campus Sundsvall. Du kan läsa mer om de olika utgångarna under "Mer om programmet”. Där hittar du också information om de två baspaket som vi ger på vårterminen.

Förutom att få den behörighet du behöver får du via basåret även platsgaranti på något av Mittuniversitetets tekniska eller naturvetenskapliga utbildningsprogram. Vilka program som omfattas av platsgarantin ser du på sidan "Mer om programmet”. Där hittar du även mer information om basåret och de båda utgångarna.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik B eller: Matematik 2a / 2b / 2c.
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Ingen examen

Efter utbildningen

Godkända studier från Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet ger platsgaranti till något av Mittuniversitetets utbildningsprogram inom naturvetenskap och teknik med förkunskapskraven lägst Matematik 3 b/3 c i kombination med något/några av följande: Biologi 1, Biologi 2, Kemi 1, Kemi 2, Fysik 1 eller Fysik 2. Vilka program som omfattas av platsgarantin ser du under "Mer om programmet". Platsgarantin gäller under förutsättning att även övriga behörighetskrav är uppfyllda.

Läs mer

Natur och miljö