Sjukvårdens doldisar löser sjukdomsgåtor

Mellan 60 och 70 procent av alla diagnoser upptäcks av de som jobbar som biomedicinska analytiker. Det har dock blivit ett bristyrke och branschen skriker nu efter folk. Mittuniversitetet ger utbildningen i samarbete med Uppsala universitet.

Annelie Ervasti.jpg

Skippa artikeln och sök utbildningen direkt


Det är inte bara läkare och sjuksköterskor som räddar liv på våra sjukhus. Faktum är alla de som jobbar som biomedicinska analytiker gör en väldigt stor, men kanske lite mer okänd, insats. Annelie Ervasti, som undervisar på Mittuniversitetet och jobbar som biomedicinsk analytiker på Sundsvalls sjukhus, berättar att en hel del pensionsavgångar har varit och är att vänta framöver, därför är bristen på utbildad personal stor i hela landet.

– Det här är dessutom inte ett jobb som man bara kan ta över från den ena dagen till den andra. Efter genomförd utbildning krävs ungefär ett år av inskolning innan man är redo att stå på egna ben, säger hon.

Ständig utveckling i branschen

På de tre länsklinikerna arbetar det idag drygt 160 biomedicinska analytiker. Som anställd av ett landsting kan man utföra undersökningar så som till exempel EKG och ultraljudsundersökningar, fixera, bädda in, snitta och färga vävnadsprover, odla och resistensbestämma bakterier samt analysera kroppsvätskor som urin vid ett graviditetstest eller räkna vita blodkroppar vid en infektion. Inom klinisk kemi analyseras kroppsvätskor med maskinell utrustning, medan man på mikrobiologen och patologen har kvar mycket av de manuella rutinerna.

– Utbildningen är ganska krävande, med mycket kemi och medicin. Man får inte heller vara rädd för utveckling för i den här branschen så händer det saker hela tiden och utrustning och metoder förändras. Vi måste hela tiden hålla oss uppdaterade så att analyssvaren blir bättre och säkrare för patienternas skull, säger Annelie Ervasti.

Detektivarbete i sjukhusmiljö

Själv tycker att hon har världens bästa jobb. Som biomedicinsk analytiker blir vardagen aldrig enahanda – det är roligt, omväxlande och oerhört tillfredsställande, menar hon.

– Tänk bara när man sitter med till exempel ett ryggmärgsprov och så lyckas man hitta den där lilla bakterien som gjort att patienten är så sjuk. Det är lite av ett detektivarbete och när man lyckas lösa gåtan är det en underbar känsla, för man vet att man gör skillnad.

Älskar sitt jobb

Anneli Ervasti berättar att hon alltid har gillat de naturvetenskapliga ämnena och medicin och trodde därför att hon skulle utbilda sig till sjuksköterska. Ganska snart upptäckte hon dock att den omvårdande delen inte var hennes melodi.

– Däremot lockade fortfarande vården med medicindelen, så jag blev biomedicinsk analytiker, och jag älskar det, säger hon.

Mittuniversitetet ger utbildningen i samarbete med Uppsala universitet, som har examinationsrätten. Det gör att undervisning delvis sker på distans mot Uppsala. Alla labbar, många seminarier och den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, sker dock i Sundsvall och den närmaste regionen.

Läs mer om utbildningen:
Biomedicinsk analytiker