Termin 1
Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap, 11 hp

Termin 1 och 2
Biokemi med molekylärbiologi, 34 hp
Anatomi/fysiologi/cellbiologi med histologi, 15 hp

Termin 3
Klinisk fysiologi, 7 hp
Medicinsk mikrobiologi, 11 hp
Patologi med klinisk genetik, 11 hp

Termin 3 och 4
Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi, 13 hp
Immunologi med transfusionsmedicin, 12 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp

Termin 5
Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp
Laboratoriemedicinsk dataanalys, 7 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 8 hp
Projektik, 9 hp

Termin 6
Fördjupningskurs I, 7 hp
Fördjupningskurs II, 8 hp
Examensarbete, 15 hp

Sidan uppdaterades 2018-12-14