Biomedicinsk analytiker
Sundsvall_TS_2666.jpg

Som biomedicinsk analytiker har du kompetens för laboratoriearbete där avancerade tekniker och metoder används för att undersöka bland annat blod, celler, bakterier och virus. Utifrån analysen fattas sedan viktiga beslut om till exempel vård och medicinering. Programmet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Uppsala universitet och Region Västernorrland. Utbildningen är yrkesinriktad och genom praktiken blir du väl förberedd för yrkeslivet på en arbetsmarknad som ser ljus ut.

Höstterminen 2020

roomCampus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 15
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P3302

Sista anmälan: 15 april 2020

Biomedicinska analytikerprogrammet är en treårig utbildning som ger dig en god grund till en framtida yrkesverksamhet i en kunskapstät och dynamisk miljö inom biomedicinsk analys, diagnostik och forskning. Utbildningen leder till en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker, men även till en medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter för dagens och morgondagens laboratoriearbete, såväl nationellt som internationellt. Du får lära dig att göra kvalificerade kemiska och biologiska analyser i en spännande miljö under ständig utveckling. Laboratoriemetodiken har en framträdande roll genom hela utbildningen där teori och praktik vävs samman.

Första årets kurser läser du vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall samt i Region Västernorrlands lokaler. Andra och tredje årets kurser läser du huvudsakligen i Sundsvall och delvis i Uppsala. I flera av kurserna ingår undervisning i dokumentation och kvalitetssäkring samt övning i muntlig och skriftlig framställning. Utbildningen avslutas med valbara fördjupningskurser och ett examensarbete.

Film om biomedicinsk analytiker

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C.
Eller:
Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
(OB 12)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Biomedicinsk analytikerexamen och Medicine kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden bedöms som mycket god och inom en femårsperiod kommer många nya biomedicinska analytiker att efterfrågas. Den laborativa miljön genomgår en kontinuerlig förändring till följd av ny kunskap och nya tekniker och utbildningen är anpassad till att ge dig en grund för fortsatt lärande inom yrkesområdet med möjlighet till fördjupning som leder till magister-, master- eller doktorsexamen.

Arbetslivskontakt

Stora delar av utbildningen är förlagd till laboratorier med biomedicinsk inriktning och du får därigenom en kontinuerlig kontakt med potentiella arbetsgivare. Examensarbetet utförs också vanligen på ett forskningslaboratorium.

Vi fick klona bakterier med vårt egna DNA – bara en sådan sak är ju rätt häftig

Läs hela intervjun med Sophia Godau

Programmets utformning och upplägg tycker jag fungerar jättebra.

Läs hela intervjun med Emil Tomassen

Om fem år är jag en legitimerad biomedicinsk analytiker som jobbar på ett sjukhus någonstans i Sverige och är nöjd med mitt liv! 

Läs hela intervjun med Sofia Svensk

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00