Mer om programmet
Lennart Mörtsell, Handelskammaren

Lennart talar gott om programmet Ekoentreprenör för hållbar utveckling och menar att..."På det sätt som världen utvecklas, krävs att några går före och utvecklar olika produkter och tjänster som kan styra om samhället i en mer uthållig inriktning. För att det skall vara möjligt så behöver det ske på kommersiell grund. Den kombination av kunnande, i allt från miljöteknik till entreprenörskap, som är innehållet i  Ekoentreprenörsprogrammet, är precis det som jag anser världen behöver."