Kurser

Spara favorit

Miljövetenskap:
Hållbar utveckling, 7,5 hp
Miljö och naturresurser, 15 hp
Samhällets styrsystem, 7,5 hp
Miljö och människa, 15 hp
Ekosystemtjänster, 15 hp
Hållbar upphandling, 7,5 hp
Från vision till genomförande, 15 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Miljöteknik:
Miljödriven innovation, 15 hp

Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp
Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: Ett internationellt perspektiv, 15 hp
Industriell ekonomi, 7,5 hp
Valfria kurser, 30 hp