Miljövetenskap GR (A):
Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp
Naturvetenskaplig introduktion till miljövetenskap för ekoentreprenörer, 15 hp
Energisystem och hållbar markanvändning 7,5 hp
Miljörätt A, 7,5 hp

Miljövetenskap GR (B):
CSR, miljöledning, och ekologisk ekonomi, 7,5 hp
Ekosystemtjänster, 15 hp
Miljödriven innovation, 15 hp
Hållbar upphandling, 7,5 hp

Miljövetenskap GR (C):
Från vision till genomförande, 15 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Miljöpsykologi, 7,5 hp
Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp
Kvalitetsutveckling introduktionskurs, 7,5 hp
Projektledning, 7,5 hp

Valbara kurser, 30 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2015-02-13