Kurser

Spara favorit

Miljövetenskap GR (A):
Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp
Miljö och naturresurser EkoE, 15 hp
Energisystem och hållbar markanvändning 7,5 hp
Miljörätt A, 7,5 hp

Miljövetenskap GR (B):
CSR, miljöledning, och ekologisk ekonomi, 7,5 hp
Ekosystemtjänster, 15 hp
Miljödriven innovation, 15 hp
Hållbar upphandling, 7,5 hp

Miljövetenskap GR (C):
Från vision till genomförande, 15 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Industriell ekonomi, 7,5 hp
Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp
Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: ett internationellt perspektiv, 15 hp

Valbara kurser, 30 hp

Sök Search 16:9

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Specifika föreskrifter...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...