Kurser

Spara favorit

Miljövetenskap GR (A-C):
Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp
Miljö och naturresurser EkoE, 15 hp
Energisystem och hållbar markanvändning 7,5 hp
Miljörätt A, 7,5 hp
CSR, miljöledning, och ekologisk ekonomi, 7,5 hp
Ekosystemtjänster, 15 hp
Miljödriven innovation, 15 hp
Hållbar upphandling, 7,5 hp
Från vision till genomförande, 15 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Industriell ekonomi, 7,5 hp
Samhällsentreprenörskap: ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp
Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: ett internationellt perspektiv, 15 hp

Valbara kurser, 30 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.