Gamla bildbanksbilder

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Trots att tekniken finns och att vi ofta vet vad som behöver göras, bromsas den av ekonomiska och juridiska hinder eller av en oro för förändringar. Som ekoentreprenör ser och löser du sådana problem. Din kompetens behövs både i den privata och offentliga sektorn, där du kan arbeta med till exempel miljövänlig upphandling eller miljödriven innovation.

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-B4031

Sista anmälan: 15 april 2021

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-B4041

Sista anmälan: 15 april 2021

Entreprenörskap är ett ord som kanske främst har förknippats med företagande. Numera har begreppet vidgats till att även innefatta ett göra-perspektiv hos myndigheter och andra inom den offentliga sektorn. På programmet utbildar vi för båda dessa marknader.


Med kunskap och förståelse utifrån ett entreprenörsperspektiv kan du till exempel arbeta med miljövänlig upphandling i den offentliga sektorn, eller hjälpa företag att hitta nya gröna marknader, nya produktionsmetoder eller nya råvaror. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, tränar dig i att se problem och frågeställningar ur olika perspektiv. Resultatet blir praktiska färdigheter och en helhetssyn som är viktig i framtidens samhälle.

Den utbildningsform vi använder oss av kallas för blended learning, eller kombinerat lärande. Det innebär att campus- och distansstudenter undervisas som en gemensam grupp och att vissa moment genomförs på campus, andra på distans. Distansstudenterna behöver alltså resa till campus ibland, medan campusstudenterna alltid samlas på campus, även vid de tillfällen som undervisningen sker via ett distansverktyg.

Delar av utbildningen ges på engelska.

Sammankomster

De studenter som läser på distans har 2-3 obligatoriska sammankomster per termin i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap beroende på sammansättningen av valbara kurser. Examensbenämningarna översätts i båda fallen till Degree of Bachelor of Science with a major in Environmental Science.

Efter utbildningen

Entreprenörer av olika slag behövs både i den privata och offentliga sektorn, till exempel som miljöstrateger, miljökommunikatörer, upphandlare, miljöansvariga, miljöhandläggare i kommuner, på länsstyrelser och statliga myndigheter. Flera av de uppgifter som EU:s vision 2020 målar upp ligger helt i linje med Ekoentreprenörprogrammets utbildningsmål.

För miljövetares arbetsmarknad menar SACO (Framtidsutsikter 2010) att omställningen till hållbar utveckling kan göra att allt fler arbetsgivare får upp ögonen för miljövetare.

Efter utbildningen kan du också välja att fördjupa dina kunskaper ytterligare genom att läsa vidare på vårt internationella masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling.

Arbetslivskontakt

Miljö- och ekoteknikutbildningarna i Östersund har en lång tradition av praktiska moment i undervisningen. Sedan 1983 har studenter jobbat mot både företag och myndigheter under studietiden. Arbetslivskontakten blir en viktig del i din kunskapsinhämtning och gör dig också mer motiverad att studera. Att avsluta utbildningen med ett självständigt arbete åt ett företag eller myndighet blir ofta en bra merit som start på arbetslivet.

Jag ifrågasätter allt på ett annat sätt och har fått nya perspektiv på mänskligheten.

Läs hela intervjun med Hanna Rooth

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Läs mer

Hitta din drömutbildning!

eller