Miljöteknik GR (A-C):
Grundkurs miljöteknik 1, 7,5 hp
Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp
Miljöledning och grundläggande arbetsvetenskap, 7,5 hp
Projektkurs med vetenskapligt skrivande 7,5 hp
Livscykelanalys (LCA) 7,5 hp
Miljödriven innovation, 15 hp
Ekologisk teknik, 7,5 hp
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Miljövetenskap GR (A-C):
Naturvetenskaplig introduktion till miljövetenskap, 15 hp
Energisystem och hållbar användning, 7,5 hp
Miljörätt, 7,5 hp
Från vision till genomförande, 15 hp

Matematik GR (A), 22,5 hp
Ekologisk teknik - introduktionskurs, 7,5 hp
Projektledning/projekthantering, 7,5 hp
Mekanik, 7,5 hp

Valbara kurser: 15 hp (Praktik på 15 hp eller 7,5 hp rekommenderas)

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2015-02-13