Kurser

Spara favorit

Miljöteknik GR (A-C):
Grundkurs miljöteknik I+II, 15 hp
Miljödriven innovation, 15 hp
Samhälle och teknik, 15 hp,
Miljöteknik, fördjupningskurs, 7,5 hp
Miljöteknik, praktikförberedande, 7,5 hp
Ekologisk teknik, 7,5 hp
Instrument för hållbar utveckling, 7,5 hp
Från vision till genomförande, 15 hp
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Miljövetenskap GR (A-C):
Miljö och naturresurser, 15 hp
Miljö och människa, 15 hp

Matematik GR (A), 22,5 hp
Industriell ekonomi, 7,5 hp
Valbara kurser: 15 hp (Praktik på 15 hp eller 7,5 hp rekommenderas)