Kurser

Spara favorit

Miljöteknik GR (A-C):
Grundkurs miljöteknik 1, 7,5 hp
Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp
Miljöledning och grundläggande arbetsvetenskap, 7,5 hp
Projektkurs med vetenskapligt skrivande 7,5 hp
Livscykelanalys (LCA) 7,5 hp
Miljödriven innovation, 15 hp
Ekologisk teknik, 7,5 hp
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Miljövetenskap GR (A-C):
Miljö och naturresurser, 15 hp
Energisystem och hållbar användning, 7,5 hp
Miljörätt, 7,5 hp
Från vision till genomförande, 15 hp

Matematik GR (A), 22,5 hp
Industriell ekonomi, 7,5 hp
Projektledning/projekthantering, 7,5 hp
Mekanik, 7,5 hp

Valbara kurser: 15 hp (Praktik på 15 hp eller 7,5 hp rekommenderas)

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.