De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitetet har på eget initiativ inlett ett samarbete kring utvärdering för att regelbundet stärka utbildningarnas kvalitet.

Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent

Sidan uppdaterades 2023-11-22