Årliga fältveckan i Bydalsfjällen

Varje år samlar vi dig som ny student på ekoteknikprogrammen för en kick-off med resa till Bydalsfjällen. Under veckan lär du dig känna resten av studenterna och oss lärare på programmen.

Under veckan tränar vi systematiskt fältarbete i en fantastisk och ibland även krävande fjällmiljö. Dagarna är fyllda med arbete i fält och på kvällarna analyserar vi prover, har seminarier och föreläsningar samt planerar nästa dags arbete.

Filmen är gjord av studenter på programmen som valt att beskriva fältveckan utifrån sina erfarenheter genom film och illustrationer. Detta är en trivsam start på den första av programmens alla intressanta kurser.

Film om den årliga fältveckan i Bydalsfjällen