-Det bästa är att varje dag jobba för att göra världen lite bättre ur miljösynpunkt!

-Det bästa är att varje dag jobba för att göra världen lite bättre ur miljösynpunkt!

Erika Broqvist

Ort: Mantorp

Pluggade vad/när: Ekoteknik 1993–1996 Samt fristående kurser i Pedagogik, Psykologi och Energiteknik. (Plus en och annan sommarkurs)

Gör nu: Marknadschef på PPAM Solkraft

Berätta om ditt nuvarande jobb?

Som marknadschef ansvarar jag för marknadsföring och försäljning på PPAM Solkraft som installerar solcellsanläggningar i hela Sverige och även utomlands. Det handlar till stor del om att sprida kunskap kring solkraftens möjligheter och att hitta strategiska vägar för att marknadsföra våra produkter. Jag arbetar även med att utveckla vår säljorganisation, rekrytera säljare och sitter med i företagets ledningsgrupp.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att varje dag jobba för att göra världen lite bättre ur miljösynpunkt! Det är också stimulerande att vara med och utveckla en verksamhet och att ha mycket kontakt med kollegor och kunder. Kombinationen av energiteknik, miljöfrågor och kommunikation passar mig perfekt.

Hur fick du jobbet?

Jag har själv en solcellsanläggning från PPAM Solkraft hemma och kände till företaget och dess ägare. Jag kontaktade dem och hörde mig för om de hade behov av någon som mig och sen föll bitarna på plats.

Var det ”lätt” att hitta arbete efter studierna?

Jag började på en praktikplats samtidigt som jag sökte jobb i några månader. Mitt första fasta jobb fick jag som Energirådgivare på Kungälvs kommun. Det är bra (och tur) att det finns arbetsgivare som vågar satsa på nyutexaminerade personer!

Hur var det att gå från studier till arbetslivet?

Det var såklart en viss omställning men på Ekoteknikutbildningen fick vi arbeta mycket självständigt med problemlösning och projekt och det har jag haft mycket nytta av i arbetslivet.

Känner du att utbildningen gav dig tillräckligt med förkunskaper för att kunna börja arbeta efter studierna?

Ja det tycker jag. Sen ska man inte sticka under stol med att mycket av kompetensen utvecklas först när man börjar jobba. Men grundkunskapen från utbildningen finns hela tiden där som en bas.

Varför valde du Ekoteknik utbildningen?

Jag ville läsa något inom miljöområdet och i början av 90-talet fanns det helt enkelt inte så mycket att välja på. Ekoteknik lockade med sin breda systemsyn kombinerat med ett tydligt fokus på hållbar utveckling.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det bästa var att få inblick i flera olika ämnesområden och knyta ihop det till en helhet. Pedagogiken på utbildningen var också mycket givande. Och så var det fantastiskt att tillbringa tre år med alla likasinnade pluggkompisar.

Hur tyckte du att det var att plugga på Mittuniversitetet?

För mig som är sörmlänning var det väldigt spännande och kul att flytta till Östersund och plugga där! Min studietid var verkligen toppen.

Har du några tips till blivande studenter?

Ta till dig all kunskap du kan under studietiden men glöm inte att ha roligt också! Passa på att lära känna folk och skapa kontakter, det kommer du ha glädje och nytta av resten av livet.

Är det någonting annat du skulle vilja lägga till? 

Tro på dig själv när du kliver ut i arbetslivet. Tro inte att alla andra på arbetsplatsen kan allt bara för att de har jobbat länge. Så är det sällan. 

Sidan uppdaterades 2022-08-26