Mitt nuvarande jobb som doktorand är på många sätt ett direkt resultat av utbildningen

Spara favorit

Henrik Haller, som studerat Ekoteknik, är sedan tolv år tillbaka bosatt i Nicaragua där han forskar inom bioremediering och har en ekologisk gård. "När jag bestämde mig för att börja läsa ekoteknik hade jag precis bildat en NGO, en ideell förening, som jobbar med folkbildning på landsbygden."

Berätta om din forskning

Min forskning inom bioremediering syftar till att utveckla hållbara metoder för marksanering av oljeprodukter och andra organiska föroreningar i lågprioriterade områden i såväl tropiska utvecklingsländer som i svensk glesbygd. Under sådana förhållanden ställs det speciella krav på metoderna, det är till exempel en stor fördel om metoderna är billiga och tillämpbara utan stora energiintensiva maskiner. 

Jag har själv fokuserat på restprodukter från jordbruk och hur de kan användas för att stimulera olika mikroorganismers förmåga att bryta ner föroreningar. Jag har gjort experiment här i Nicaragua på dieselförorenad jord som jag har behandlat med restprodukter som vassle, kompost-teer och vedvinäger.
 
2012 fick jag en doktorandtjänst på ekoteknik och hållbart byggande, EHB, med 80 % forskning och 20 % undervisning. Jag forskar inom bioremediering, det vill säga, att med hjälp av levande organismer sanera förorenad mark och vatten. Doktorandtjänsten har på många sätt "korspollinerats" med mitt arbete på gården och med NGO´n. 
 
En stor del av forskningsarbetet sker på gården där jag har byggt upp en experimentstation i pilot-skala. Den Nicaraguanska organisationen CIPP, som jobbar med hållbarhetsfrågor på landsbygden, har tagit emot flera Minor Field Studies-stipendiater från ekoteknik-programmet som jag har kunnat handleda inom ramen för min undervisning.

Vad har du läst för utbildningar?

Jag har läst kandidat-programmet i Ekoteknik. Programmets profil stämde bra in på mina intressen och möjligheten att läsa på distans gjorde det enkelt att välja ekoteknikprogrammet. Därefter plockade jag ihop distanskurser på olika universitet för att få en masterexamen. Jag valde att göra mitt examensarbete inom ekoteknik på Mittuniversitetet. På så vis kunde jag skräddarsy en utbildning enligt mina specifika intressen.

Hur upplevde du utbildningen och studieformen?

Jag är väldigt nöjd med utbildningen, både innehållet i kursplanen och det flexibla upplägg som distansundervisningen tillåter. Jag känner att jag har utvecklats mycket under mina år på ekoteknik och blivit bättre på det jag gjorde innan jag började utbildningen.

Att kunna läsa på distans var en förutsättning för att kunna gå utbildningen. Eftersom jag har småbarn och åtaganden utomlands hade det varit svårt att genomföra en utbildning som kräver mycket campus-närvaro. De få obligatoriska träffarna var dock väldigt värdefulla; det är så mycket enklare att samarbeta med folk som man har träffat i verkligheten.

Utbildningen gav mig många bra verktyg, bland annat för hållbarhetsanalys vilket jag har haft stor nytta av både inom arbetet på gården och med NGO ´n. Mitt nuvarande jobb som doktorand är på många sätt ett direkt resultat av utbildningen.

*NGO står för Non-governmental organisation, en icke-statlig organisation.