Ida Magnusson

Hemort: Stöde
Pluggade: Ekoteknik
Studieort: Distans 

Var arbetar du nu?

På Kubikenborg Aluminium AB i Sundsvall, sedan juni 2011. Jag jobbar som miljö- och kvalitetsingenjör och har huvudansvaret för att företagets egenkontrollprogram följs med allt vad det innebär av provtagningar och rapportering.

Vilken nytta har du haft av dina studier?

Studierna gav mig en bred förståelse inom miljö som ämne och en vilja att förändra. Det som jag haft mest nytta av är själva arbetssättet, och vikten av att leta på rätt sätt, utvärdera och kritiskt granska resultat.

Vad gör du om fem år?

Då har jag samlat på mig nog med erfarenhet och kunskap för att kunna arbeta som miljökonsult samtidigt som jag arbetar ideellt på till exempel WWF. 

Sidan uppdaterades 2022-04-07