Petter Björnsson

Hemort: Mörrum, Blekinge
Pluggade: Ekoteknik, 1998-2001
Studieort: Östersund 

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Efter 11 år inom kommunal sektor sadlade jag om och startat eget företag hösten 2013.

Berätta om ditt arbete

Jag är konsult inom miljö- och hållbarhetsfrågor. För närvarande med huvudinriktning på hållbart resande. Rollen är rätt ny för mig, men den ger mig möjlighet att vara flexibel i mina arbetstider och mer självständigt välja åt vilket håll jag vill rikta min energi.

Vilken nytta har du haft i arbetslivet av dina studier?

Jag tycker att bredden och framför allt arbetsmetodiken med problembaserad inlärning har gett mig en bra grund att stå på för att klara av ett arbetsliv i ständig förändring. Att mycket av undervisningen bedrevs i projektform gjorde att jag var van vid detta när jag fick mitt första jobb. Kunskapen om hur man driver projekt är mycket bra att ha då projekt i olika former idag är en mycket vanlig del av arbetslivet. Ekoteknikprogrammets ambition att få studenterna att tänka självständigt och samtidigt klara av att samarbeta med andra har varit väldigt nyttig.

Hur var det att studera på programmet?

Det var både utmanade och roligt.

Vad tyckte du om att studera på Mittuniversitetet?

Då jag studerade låg institutionerna utspridda i staden och vi som läste Ekoteknik hade därför inte så mycket kontakt med andra studenter. Det var lite synd och detta har säkert förbättrats i och med centreringen till nya Campus. Närheten till naturen var för mig väldigt positiv.