Mitt val att läsa Ekoteknikprogrammet var inte så genomtänkt. Jag flyttade till Östersund från Uppsala för att komma ifrån hemmaplan och föräldrahemmet och började på Mitthögskolan (som det då var) som kunde erbjuda bostadsgaranti, vilket Uppsala INTE har. Jag var intresserad av miljö men hade läst en samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet, så Ekoteknik med basåret var perfekt.

Tabita Gröndal

Pluggade: Ekoteknik

Fokus på helheten - en styrka

Ekoteknikprogrammet har gett mig en bred grund att stå på, även om jag har lärt mig oerhört mycket under mina år i arbetslivet. Det viktigaste från Ekotekniktiden är nog ändå "förvirringen" och bredden, jag hade en stor frustration kring utbildningen de närmaste åren efter att jag tagit examen och tyckte att speciellt år 3 var ofokuserat, men märker nu att jag kan lite om oerhört mycket och vet var jag ska börja gräva för att få veta mer. Att kunna prata med olika teknikområden och kunna ta till mig deras perspektiv samtidigt som jag håller fokus på helheten är en styrka. Jag önskar dock att jag hade blivit bättre på projektledning efter alla år med projektarbeten.

Spännande med skarpa infrastrukturprojekt

Jag tog examen från ekoteknikprogrammet 2005 efter att ha läst till ett magisterår och fick därmed en magister i miljövetenskap också. Fokus på magisteråret var förutom hållbar utveckling även Miljökonsekvensbedömningar. Jag läste några kurser på SLU i Uppsala vilket gjorde att jag kom i kontakt med MKB-centrum som då låg där. Efter att ha varit aktiv på deras konferenser och visat mig intresserad av deras verksamhet fick jag ett erbjudande om att arbeta på centret. Efter 6 år på universitetet som anställd gick jag sedan vidare till konsultbranschen och sitter nu på Vectura som miljöutredare. Min tid på MKB-centrum SLU gav mig stor insikt i regelverket och god praktik inom MKB. Det som är spännande nu är att omvandla dessa kunskaper i skarpa infrastrukturprojekt.

I min roll som miljöutredare på Vectura sysslar jag med all möjliga miljörelaterade frågor även om jag klassas mer som miljöstrateg eftersom mitt starka område ligger mer på ett generellt plan och förmågan att se kopplingen, miljö - sociala frågor och samhällsutveckling i stort. Mer konkret kring just hållbar utveckling tycker jag absolut jag bidrar till, genom att jag även arbetar internt för att stärka Vecturas hållbarhetsarbete och genom vårt miljömanagementarbete visa på de indirekta effekter våra uppdrag om transportinfrastruktur har.

Om fem år tror jag att jag har startat eget och utför uppdrag inom området miljö/hållbar utveckling mot kunder som bryr sig, tillsammans med goda vänner.

Ha roligt med dina studiekamrater!

Mitt tips till dig som funderar på att läsa ekoteknikprogrammet är att - ha roligt med dina studiekamrater! Förvänta dig oklarheter och otydlig ramar, det är bra för så är det i arbetslivet. Passa på att lära dig om Miljö-Sverige. Hur systemet i samhället är uppbyggt och ta vara på projektgruppstillfällena att lära dig mer om projektledning, då arbetslivet för mig består av ständigt nya projekt.