Kurser

Spara favorit

Miljövetenskap GR (A-C):
Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp
Miljö och naturresurser, 15 hp
Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp
Projektkurs med vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
Miljörätt, 7,5 hp
Ekosystemtjänster, 15 hp
Från vision till genomförande, 15 hp
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Miljöteknik GR (A-B):
Grundkurs miljöteknik 1+2, 15 hp
Miljödriven innovation, 15 hp
Livscykelanalys (LCA) 7,5 hp
Ekologisk teknik, 7,5 hp

Övriga kurser:
Industriell ekonomi, 7,5 hp
Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp

Valbara kurser, 30 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.