Kurser

Spara favorit

Miljövetenskap GR (A-C):
Miljö och naturresurser, 15 hp
Miljö och människa, 15 hp
Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp
Instrument för hållbar utveckling, 7,5 hp
Ekosystemtjänster, 15 hp
Från vision till genomförande, 15 hp
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Miljöteknik GR (A-B):
Grundkurs miljöteknik 1+2, 15 hp
Samhälle och teknik, 15 hp
Miljödriven innovation, 15 hp

Övriga kurser:
Industriell ekonomi, 7,5 hp
Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp

Valbara kurser, 30 hp