Miljövetenskap GR (A-C):
Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp
Miljö och naturresurser, 15 hp
Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp
Projektkurs med vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
Miljörätt, 7,5 hp
Ekosystemtjänster, 15 hp
Från vision till genomförande, 15 hp
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Miljöteknik GR (A-B):
Grundkurs miljöteknik 1+2, 15 hp
Miljödriven innovation, 15 hp
Livscykelanalys (LCA) 7,5 hp
Ekologisk teknik, 7,5 hp

Övriga kurser:
Industriell ekonomi, 7,5 hp
Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp

Valbara kurser, 30 hp