Miljövetenskap GR (A-C):
Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp
Naturvetenskaplig introduktion till miljövetenskap, 15 hp
Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp
Projektkurs med vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
Miljörätt, 7,5 hp
Ekosystemtjänster, 15 hp
Från vision till genomförande, 15 hp
Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Miljöteknik GR (A-B):
Ekologisk teknik - introduktionskurs, 7,5 hp
Grundkurs miljöteknik 1+2, 15 hp
Miljödriven innovation, 15 hp
Livscykelanalys (LCA) 7,5 hp
Ekologisk teknik, 7,5 hp

Övriga kurser:
Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp

Valbara kurser, 30 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2015-02-13