De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitetet har på eget initiativ inlett ett samarbete kring utvärdering för att regelbundet stärka utbildningarnas kvalitet.

Inspirationslunch_SAM

Sidan uppdaterades 2022-08-08